Kiri

  XXIII / XIII
 
 

23-30 sierpnia 2015

Tematem tegorocznej edycji festiwalu jest „Wiek XIII” (celowo ujęty w cudzysłów, gdyż bardziej niż o ścisłą chronologię, chodzi tu raczej o pretekst do przedstawienia muzycznych aspektów różnych zjawisk, które w owym czasie się wydarzyły, lub też takich, których źródłowy impuls wtedy właśnie miał miejsce). Trzynaste stulecie było dla Europy czasem przełomowym; czasem kulturowego, intelektualnego i duchowego fermentu; nowego sposobu myślenia i opisywania świata, nowych typów duchowości, nowych zakonów i herezji; czasem krucjat i spotkania z Orientem. To epoka świętych Franciszka i Dominika, Tomasza Akwinaty, Dantego i Giotta.

Oprócz koncertów planujemy jak zwykle warsztaty, wykłady, dyskusje, liturgie i tańce. Zaczniemy od:

TRIPUDIUM MORTIS, czyli tańców śmierci w wykonaniu czeskiego zespołu RITORNELLO prowadzonego przez Michaela Pospisila. Po czym posłuchamy:

LAUDARIO DI CORTONA, czyli franciszkańskich laud (religijnych pieśni w języku włoskim), które przedstawi nam Ensemble MICROLOGUS, oraz

LAUDARIO POLONICO, czyli swojskich przykładów polskiego dziedzictwa franciszkańskiej laudy, ukazanych przez zespół JERYCHO i Bartosza Izbickiego.

DANTE – boski arcypoeta, laurem zwieńczony, przywołany zostanie przez VIVĘ Biancalunę BIFFI i zespół LA MORRA, zaś

AL KINDI, czyli syryjscy muzycy (oby dojechali z ogarniętego wojną kraju) ukażą tradycję pieśni z czasów Wypraw Krzyżowych, widzianych oczami Arabów.

OP – Bracia Dominikanie, w przededniu 800-lecia istnienia, przedstawią muzyczno-duchową tradycję i liturgiczną praktykę swojego zakonu: od XIII wieku po dziś dzień, prowadząc również codzienne nieszpory, w których to w sobotę odegrany zostanie

LUDUS DANIELIS, czyli Gra o Proroku Danielu, którą przedstawi SCHOLA WĘGAJTY.


Warsztaty będą dwa:

1. Laudy – prowadzone przez Patrizię Bovi (Micrologus) dla śpiewaków i instrumentalistów, który to warsztat będzie miał swoje spełnienie podczas piątkowej VELII czyli wigilii śpiewanej, oraz:

2. Conductus – chórowe części dramatu Ludus Danielis, w którego przedstawienie włączy się Chór Festiwalowy.

Dalsze szczegóły będziemy Państwu przekazywać w miarę ich ustalania. Prosimy też o wyrozumiałość, jeśli kolejność wydarzeń, czy też inne ich aspekty ulegną zmianie.


 
mailto webmaster mailto:earlymusic@poczta.onet.pl Francais Italiano Polski English