Kiri

 
    Wstęp
 
 
Istniejący od 1993 roku Festiwal odbywa się zawsze w ostatni pełny tydzień (od niedzieli do niedzieli) sierpnia. Specjalnie opracowane programy koncertowe wykonywane są w zabytkowych kościołach historycznego miasta Jarosławia na południowo-wschodnich rubieżach Polski. Jarosławskie świątynie i klasztory są świadectwem dawnego splendoru i historycznej wagi miasta, jak również jego wieloetniczności; różnorodności wyznań i obrządków.

Specyficzna formuła festiwalu-święta zakłada równowagę pierwiastka sakralnego i świeckiego, duchowego i intelektualnego, elementu praktyki i teorii, skupienia i zabawy, elementu profesjonalnego i amatorskiego, sztuki akademickiej i ludowej.

Odwiedzający Jarosław muzycy nie tylko prezentują swoje programy koncertowe, lecz także uczestniczą w debacie dotyczącej tradycji, filozofii muzyki, historycznego wykonawstwa: opowiadają o swoich pracach, dzielą się doświadczeniem.

W festiwalu bierze udział liczna młodzież, która też, obok mieszkańców Jarosławia stanowi większą część widowni koncertów; w przygotowaniach do festiwalu i pracach podczas jego trwania biorą udział członkowie Stowarzyszenia, którzy pomagają w różnych aspektach organizacji Święta.

Podczas festiwalu realizowane są specjalne projekty, jak wspólnie przygotowywane duże formy oratoryjne z udziałem Chóru Festiwalowego, czy też gregoriańskie liturgie - jutrznie, nieszpory i Msza, poprzedzone warsztatami.

Dużą wagę przykładamy do praktycznych badań nad różnymi tradycjami śpiewu liturgicznego (chorał bizantyjski, dominikański, benedyktyński), jak również stwarzania przestrzeni do konfrontacji nurtu historyczno-akademickiego z nurtem muzyki tradycyjnej.

Każdy dzień festiwalu wypełniony jest ciągiem wydarzeń: poranna jutrznia gregoriańska, seminarium-spotkanie „Pieśń Naszych Korzeni”, warsztaty, próby, wspólne posiłki, nieszpory, koncerty i taneczne biesiady z udziałem muzyków ludowych.


 
mailto webmaster mailto:earlymusic@poczta.onet.pl Francais Italiano Polski English