Kiri

 
  Marcin Bornus-Szczycinski. Photo: Marius Peterson Marcin
Bornus-Szczycinski
 
 
Do XIV edycji festiwalu dyrektorem artystycznym był Marcin Bornus- Szczyciński. Obecnie pełni rolę Doradcy i prowadzi kurs chorału gregoriańskiego.
 
Ponad 20 lat jako śpiewak-kontratenor uprawia solową muzykę barokową. Od 1981 roku prowadzi zespół "Bornus Consort" specjalizujący się w polskiej polifonii przełomu XVI i XVII stulecia.

Aktualnie pracuje niemal wyłącznie nad monodią, zwłaszcza liturgiczną. Sam siebie, bardziej niż muzykiem, nazywa raczej "tradycjonarzem" - zajmującym się rozpoznawaniem, utrwalaniem i upowszechnianiem rozmaitych tradycji lokalnych.

Uczy śpiewu gregoriańskiego w seminariach dominikańskich w Warszawie i Krakowie. Właśnie praca nad tradycją dominikańską od XIII wieku do lat dwudziestych naszego stulecia, doprowadziła do współpracy z muzykologiem i śpiewakiem Marcelem Peresem.
 
 
Tekst o festiwalu 2002


 
mailto webmaster mailto:festiwal@jaroslaw.pl Francais Italiano Polski English